Robotar inom byggbranschen

mars 3, 2019

I dagsläget är det inte jättevanligt med robotar inom byggbranschen men det finns en stor framtida potential för området. En av orsakerna till att det inte är så vanligt idag är att robotarna måste vara både kompakta och mobila för att kunna användas på en byggarbetsplats. De måste även vara säkra nog att kunna arbeta sida vid sida med människor.

Fördelarna är att robotarna kan ta över arbetsmoment som sker i bullriga och smutsiga miljöer, innebär tunga lyft och som är rent farliga för mänskliga byggarbetare. Det blir med andra ord en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Robot som installerar gipsskivor

En annan fördel är att robotarna kan jobba dygnet runt även nattetid när byggarbetsplatsen normalt står tom. Här finns bland annat roboten Walt-r som kan sätta upp gipsskivor. Den har testats i laboratoriemiljö av det svenska företaget Build-r i ett par år och ska under våren 2019 testas skarpt ute på en byggarbetsplats. Senare under året beräknas den komma ut på marknaden. Walt-r är mobil och har även lasersensorer för att kunna känna av människor i sin närhet. Då saktar den antingen ner sin arbetstakt eller stannar helt av säkerhetsskäl.

Robotarmar bygger armeringskorgar

En annan typ av robotlösning för byggbranschen utvecklas av Skanska. Där handlar det om robotar som kan bygga armeringskorgar vilket bland annat används vid byggnationer av broar. Utifrån en tredimensionell CAD-modell kan ett flertal robotarmar plocka upp armeringsjärn som sedan placeras på rätt plats och fästs med ett najningsverktyg.

Mobil betongborr för innertak

Det norska företaget nLink har tagit fram vad som påstås vara världens första mobila robot för borrning i betong och även här är Skanska inblandade. Vid nybyggnation av bland annat kontorslokaler behövs det borras hål i taket för upphängning av kabelbroar, ventilation och rör. Det leder till ganska oergonomiska arbetsställningar när en byggarbetare måste stå med en tung betongborr ovanför huvudet för att borra hål i innertaket.

Här kan istället den norska roboten sättas in. Den kan åka omkring på golvet med hjälp av larvband och själva robotarmen är placerad på en plattform som hissas upp mot taket med hjälp av en lyftanordning. Roboten använder sig bland annat av laser och en kamera för att borra rätt och även för att lokalisera sig i byggnaden. Utöver att roboten tar över arbetsuppgifter som ofta leder till belastningsskador hos byggarbetare uppges det gå fem gånger snabbare än när en människa utför borrningen.

Murarroboten SAM

Det finns även robotar som redan idag kan mura tre till fem gånger snabbare än mänskliga murare. Ett arbete som passar utmärkt att robotisera då det ofta handlar om stora och plana ytor som ska muras och det är viktigt med god precision. Semi-Automated Mason (SAM) är den första kommersiellt tillgängliga roboten av detta slag och har tagits fram av det amerikanska företaget Construction Robotics. Arbete i sån här miljö är oftast tungt så därför kan det vara bra att hålla sig iform med en träningsbänk av bra kvalité!