Digitalisering inom byggbranschen

maj 12, 2019

Alla nya arbetssätt som tillkommer tack vare digitaliseringen och den nya tekniken med bland annat 5G nätverket som är påväg, ger nya möjligheter för byggbranschen. Man kan sänka kostnaderna och vara mer produktiv, vilket ger lägre priser i den andra ändan av kedjan. Det vill säga konsumenterna och de boende. Många byggföretag använder sedan flera år exempelvis virtuella modeller när man planerar byggnader vilket kan förkorta olika processer.

Inspiration från NASA

Man har tagit inspiration från NASA som länge utvecklat arbetssätt för att bygga billigare rymdfärjor med en metod kallad för ICE

(Integrated Concurrent Engineering). Detta är ett koncept man nu har anpassat för att passa bättre för byggbranchen och går ut på att olika team arbetar mer nära varandra, och ofta är det två presentationer som pågår samtidigt, när arkitekter, konsulter, beställare och entreprenörer träffas tillsammans. Man vill möjliggöra för ”brainstorming” så tidigt som möjligt i ett byggprojekt. Den stora vinsten är att man förkortar startsträckan på ett projekt och redan från dag ett, är alla med på samma tåg. Det här är också något som man tagit efter i företagsvärlden där man ofta använder exempelvis konferensrum stockholm för att snabbt ”kicka igång” projekt.

Fortare byggnadslov

Tack vare en snabbare igångsättning kan man nå ett byggnadslov betydligt fortare när fler kompetenser tas till vara så pass tidigt i arbetet. Man jobbar mer med virtuella modeller och 3D-modeller vilket gör diskussionerna effektivare. Genom att föra samman alla som behövs för att färdigställa ett bygge och provbygga en byggnad i en virtuell miljö kan man upptäcka de problem och utmaningar man kanske inte tänkt på och kan sedan föra över lösningarna när man startar det riktiga bygget. Det är alltså frågan om att man kan samarbeta i en väldigt tidig fas och man vet sedan precis hur man ska gå till väga för att föra upp en byggnad effektivt. Det härkan även liknas vid skeppsbyggen, där man länge arbetat med att bygga fungerande modeller på i verkligheten som i en virtuell miljö, vilket också möjliggör att arbeta på ett projekt från flera delar av världen samtidigt.

Teknologiföretag i byggbranschen

Fler och fler teknologiföretag riktar in sig mot byggbranschen och utvecklar verktyg som man kan använda i byggprojekt. Det är allt ifrån större system till appar och avtalsverktyg. Eftersom summorna man kan spara är enorma, finns det mycket pengar till att utveckla de tekniska hjälpmedlen. Man kan även få till säkrare arbetsplatser när en virtuell miljö kan göra det möjligt att simulera hur byggarbetare rör sig och därefter planera vilka skydd som behövs och vart de gör störst nytta. Man kan även minska ned störningen för övriga samhällsfunktioner och närboende när man i en så pass tidig fas av byggandet redan vet hur allting bäst ställs upp och planeras.