Allt du behöver veta om Attefallshus

september 1, 2018

Funderar du på att bygga ett attefallshus, men är osäker på vilka regler som gäller och hur dagens lagstiftning ser ut? Då har du hittat rätt! Här går vi igenom allt som har med attefallshus att göra.

Attefallshus har en mängd olika användningsområden. Du kan bygga en gäststuga för vänner som kommer och hälsar på, eller den där verkstaden som du har drömt om så länge. Kanske har du samlat på dig en del prylar genom åren och behöver bygga ett förråd att hysa sakerna i? Du kan också bygga ett eget hus till tonåringen som vill vara ifred. En stor fördel med attefallshus är att de, till skillnad från friggebodar, får användas som permanentbostad. Du kan alltså komplettera ditt hus eller sommarbostad med en extra stuga. Andra tänkbara användningsområden är bastu, växthus och garage. Du kan bygga ditt attefallshus från grunden, köpa en byggsats eller beställa ett nyckelfärdigt hus. Sedan 2014, då attefallshus blev tillåtna, har flera aktörer på husmarknaden tagit fram egna modeller. På allaannonser kan du hitta flera av dem och på vår sajt hittar du saker att tänka på när du anlitar en byggfirma.

Det fina med attefallshus är att du inte behöver bygglov för att bygga. Men du måste ha ett befintligt hus, ett en- eller tvåbostadshus, för att få lov att bygga över huvud taget. Attefallshuset ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, enligt Boverkets regler. Boverket är den myndighet i Sverige som har ansvar för byggande.

Det finns bestämmelser kring storleken, ytan får vara max 25 kvadratmeter. Du får lov att bygga flera attefallshus, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Det är inga problem om du redan har byggt en friggebod på tomten, du får ändå bygga ett attefallshus. Det finns även en begränsning i hur högt attefallshuset får vara, den högsta höjden från mark till taknock får vara fyra meter.

Om du vill bygga ditt hus närmare än 4,5 meter från din grannes tomtgräns, så måste du ha dennes medgivande.

Boverket skiljer mellan komplementbostadshus och komplementbyggnad. Det förstnämnda innebär att huset används som fritids- eller permanentbostad. Det ska då ha alla de funktioner som normalt finns i en bostad, bland annat plats för matlagning och personlig hygien. Som komplementbyggnad räknas till exempel uthus, förråd och gäststuga.

Även om du inte behöver bygglov för att bygga ett attefallshus, måste du anmäla bygget till byggnadsnämnden i din kommun. I annat fall kan huset betraktas som ett svartbygge och i värsta fall kan du bli tvungen att riva det.

I vissa fall krävs ändå bygglov för attefallshus. Kolla för säkerhets skull i förväg med din kommun vad som gäller i just ditt fall. Det är en billig försäkring. Det kan nämligen vara så att detaljplanen kräver bygglov. Bygglov krävs också ifall bebyggelseområdet anses vara särskilt värdefullt.

Kanske kan det snart bli tillåtet att bygga attefallshus med en yta på hela 30 kvadratmeter. Boverket har utrett saken och ställer sig positiva till förslaget. Nya regler väntas efter valet i september 2018, så om du går i byggtankar kan det vara värt att avvakta en tid.