Tips för dig som ska renovera huset

januari 15, 2021

Den som står inför en husrenovering vet säkert redan att det är ett stort projekt man ger sig in i. Med rätt förberedelser och förkunskaper är chanserna dock goda att det blir ett lyckat sådant. Genom rätt förberedelser och planering, går det även att få ned kostnaderna rejält. Här kommer några tankar och tips om att renovera ett hus på ett lyckat sätt.

Anledning till att renovera

Det finns en mängd olika anledningar till varför vi renoverar våra hus. För en del kan det handla om vattenskador som ska åtgärdas, för andra handlar det om att öka värdet på sitt hus inför en försäljning. För vissa är det kanske bara ett sätt att göra huset trevligare och mer funktionellt att bo i. Oavsett anledning, är det i grunden samma åtgärder man behöver vidta. Men desto mer omfattande renovering, som vid vattenskador, kommer givetvis vara mer komplicerade. Ytrenoveringar som en golvslipning för att förbättra golven ger väldigt snabbt ett resultat utan att för den skull behöva orsaka så mycket besvär. En sådan enkel sak som att förnya alla trägolv i grunden, kan lyfta känslan för ett helt hus. Den som dessutom målar om väggarna, kan uppleva att hela hemmet har förnyats. Så det är inte säkert att mer omfattande renoveringar än så egentligen kommer att märkas på ytan.

Planering

Genom att planera och införskaffa så mycket information som möjligt om huset kommer arbetet därefter att gå mycket lättare. Särskilt om man har ett gammalt hus. Man behöver förstås veta vart alla ledningar och rör finns bakom väggarna. Finns det dokumentation från tidigare renoveringar kan även de vara av intresse. När det kommer till äldre hus kan man exempelvis söka information från Riksarkivet, Lantmäteriet, eller olika hembygdsföreningar. När man har klart för sig vad man vill renovera och har den information som finns framför sig är det viktigt att se vilka delar man kan göra själv, och vad som ska läggas på en snickare. Det säkraste är att låta en kunnig person göra all renovering, och man ska själv bara åta sig sådant man har tillräcklig kunskap inom och certifierad behörighet.

Ha tålamod

Även om man förstås vill få klart en renovering så snabbt det går, måste det få ta den tid det tar. En stressad renovering riskerar att ta längre tid, då fel och brister kan uppstå i efterhand. Genom att ha en generös tidsplanering kommer det att kännas mindre stressande för alla inblandade. Man får heller inte glömma att det helst ska vara en rolig upplevelse att renovera, och inget man kastar sig igenom.

Renovera på en rimlig nivå

Det är viktigt att man inte har siktat för högt med sin renovering. Att påbörja ett projekt man inte kan ro iland kan få väldigt tråkiga följder. Det är lätt att man skenar iväg i fantasin och gör en lång lista på allt man vill förnya. Men varje moment tar tid och inte minst energi och pengar. Genom att göra projektet rimligt och istället ha en god tids- och ekonomisk marginal, blir det roligare och tryggare.